Projekt je financirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Referentna oznaka ugovora KK.03.2.2.04.0188

Naziv projekta – Lansiranje inovativnog pametnog namještaja WINGO na globalno tržište

Kratki opis projekta – Dana 9. rujna 2020., poduzeće Wingo d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020., pod nazivom „Lansiranje inovativnog pametnog namještaja WINGO na globalno tržište“, referentne oznake KK.03.2.2.04.0188, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-OVA – II FAZA. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

WINGO ostvaruje povrat investicije u odnosu na alternativna rješenja u 1.sezoni, a potom svake iduće sezone ostvaruje 3 puta niže troškove struje od alternativnih grijalica koje se danas
koristena terasama.
Primjer: Uzimamo prosječnu terasu od 20 stolova i jednu sezonu grijanja od 6 mjeseci. Potrošnja energije po satu/po WINGO stolu stolu je 0.5kW, što u sezoni grijanja od 6 mjeseci predstavlja ukupni trošak od 2.880 EUR. Ukoliko se ta terasa zagrijava električnim grijalicama (njih 15 pokriva 20 običnih stolova) koje troše 2kW po satu/po grijalici, trošak po sezoni je 8.640EUR. To znači da je samo ušteda u energiji – 5.760EUR, što znači da je trošak energije 3 puta manji nego s alternativnim postojećim načinima zagrijavanja otvorenih terasa. WINGO stol je u nabavi nešto skuplji od običnih stolova i grijalica, no razliku u cijeni investicije odmah u 1. sezoni namiruje niži trošak struje. Potom svake iduće sezone, nakon inicijalne investicije, trošak struje s WINGO stolovima (za grijanje) je 3 puta niži od alternative. Bitno je napomenuti da ulaganje u električne grijalice pokazuje svoju isplativost samo tokom zimske sezone, jer se one ne koriste u preostalim godišnjim dobima. Za razliku od toga, Wingo stolovi se koriste tokom cijele godine te je i time investicija u njih ekonomski opravdanija – naime, kada prestane zimska sezona, jednostavno se isključi grijanje, a stol se i dalje normalno koristi, jednako kao i punjači za mobitele. Upravo u činjenici da je Wingo stol zapravo 2u1 – i stol i grijač, daje na većoj iskoristivosti te samim tim – bržim povratom investicije (ROI) – i to unutar jedne sezone.
2. Nema gubitaka energije – za razliku od trenutnih proizvoda na tržištu, Wingo stolovi sa integriranim grijanjem ne gube energiju. Naime, trenutno su dostupne električne i plinske grijalice koje se postavljaju iznad ili pokraj stolova. One disperziraju energiju (toplinu) te samim time, nisu efikasne ni ekonomski isplative jer veliki dio topline ne dolazi do ljudi koji sjede na terasama (čak 90%), već se gubi.

Wingo stolovi predstavljaju inovaciju jer su jedini i poptuno novi proizvod na globalnom tržištu. WINGO pruža set „benefita“ korisniku koje ne pruža niti jedno alternativno rješenje:
• Prvi stol s integriranim kondukcijskim grijanjem u svom postolju – ovakav stol ne postoji do sada na tržištu. Iskorišteni princip grijanja je najveća inovacija – kondukcijski princip gdje se zagrijavanje ne odvija putem disperziranja energije, već po principu prijenosa topline jednom kada osoba stavi noge na postolje stola. Taj princip grijanja omogućuje uštede. Na tržištu postoje stolovi koji imaju grijalice omotane oko trupa stola, no one ne funkcioniraju po principu kondukcije, već također disperziraju energiju te je efikasnost značajno manja kod takvih stolova, u usporedbi sa Wingo stolovima.
• Uštede korištenjem Wingo stolova
Dokaz inovativnosti našeg rješenja je svakako i osvojena nagrada na Zagreb Startup Factory programu, 2018 za najbolji inovativni proizvod.
• Iskaz interesa tržišta
Wingo stolovi su već u svojim prvim fazama razvoja uspješno zainteresirali jednog od najvažnijih aktera na području ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj – Victus grupu kao i potencijalne kupce iz Njemačke i Francuske, te distributera iz Australije . Reakcija na Wingo stol je bila više nego odlična, oduševljenje je ponajprije izazvala velika ušteda energije i resursa. Također, oni su i potvrdili naše izračune ušteda, tako da su naši izračuni ušteda potvrđeni i od strane ciljanog tržišta. Veliki dokaz inovativnosti naše ideje, ali i njezine održivosti nalazi se i u osvojenoj nagradi Zagreb Startup Factory 2018., gdje su važni preduvjeti bili održivost, inovativnost, ali i mogućnost komercijalizacije samog proizvoda.

 

Rezultati projekta su:

  • Uspješno lansiran inovativan pametni namještaj WINGO na globalno tržište. 

Navedeni rezultat ostvarit će se uspješnom provedbom sljedećih aktivnosti:

  • Priprema lansiranja proizvoda – Operativne marketinške aktivnosti (digitalni marketing)
  • Promidžba i vidljivost
  • Priprema lansiranja proizvoda – Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja
  • Priprema lansiranja proizvoda – Promotivne aktivnosti prezentacije proizvoda i izrade promotivnog materijala
  • Upravljanje projektom

Korisnik: Wingo d.o.o., Avenija Dubrovnik 15, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 1.484.035,07 kn

Prihvatljivi troškovi projekta: 1.287.267,97 kn

Iznos EU potpore: 1.094.177,76 kn

Razdoblje provedbe projekta:  1.09.2019. –  1.03.2021.

Kontakt osoba za više informacija:  Nikolina Vučković, nikolina@wingo-technologies.com

www.strukturnifondovi.hr